top of page

Beden Olumlama out, Beden Nötrlüğü in

Beden Olumlama (Body Positivity)

Kişilerde beden algısı sosyal, görsel, psikolojik etkenlerden dolayı sürekli değişime uğrayabilmektedir. Günümüzde beden algısının değişmesinde en büyük etken kitle iletişim araçlarından en çok kullanılan medyadır. Medyadaki görsel uyaranlar, ideal olduğu iddia edilen kadın erkek vücutları bireyleri olması gereken vücut tipinin o olduğuna inandırmakta ve kendi bedenleri hakkında olumlu veya olumsuz düşüncelere kapılmalarına neden olmaktadır. Bu sebeple bireyler kendilerini kısıtlayarak ideal olduğuna inandıkları vücut tipine sahip olmaya çalışmaktadırlar. Özellikle kadınlar için zayıflığın ve ince vücut tipinin, erkeklerde ise yoğun kas oranının ön plana çıktığı görülmektedir. Bireyler, medyada ve toplumda daha çok kabul gören ideal vücuda sahip olmanın toplumda daha fazla kabul görme, başarılı olma gibi olguları da beraberinde getireceğine inanabilmektedir. Bu algının kişilerde yol açtığı belli başlı sorunlar bulunmaktadır. Örneğin kadınların daha zayıf olabilmek için çeşitli yeme bozuklukları, kusma davranışı, laksatif kullanma gibi davranışlar geliştirebileceği bilinmektedir. Erkeklerde ise bu durum aşırı egzersiz yapma, yeme bozuklukları gibi sorunlarla ortaya çıkabilmektedir. Yapılan bir çalışmada, kadınların 30 dakika kadar reklam izlemesinin bile beden algısını bozabileceği, bulimia nervosa, anoreksiya nervosa gibi yeme bozukluklarına meyilli hale getirebileceği görülmüştür. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda, güzel insanların hayatları boyunca daha güzel muamele gördükleri, hatta mahkemelerde daha avantajlı ceza alabildikleri gözlemlenmiştir. Ayrıca toplumda obez bireylere karşı aşağılayıcı, acıma duygusu barındıran davranışlar sergilendiği görülmektedir. Buna karşın body positivity yani beden olumlama kavramı sosyal idealler ne olursa olsun tüm vücut tiplerini kabul ve takdir etme kavramını kabul eden bir düşünce tarzıdır. Toplumdaki idealleri kırar ve güzellik anlamında kapsayıcı bir yaklaşım sergiler. Bu yaklaşımla birlikte kişi kendini ve çevresindekileri daha fazla kabul eder ve iç huzuru daha fazla hissetmeye yatkın hale gelir. Kişinin kendisini ve çevresini olumlaması özsaygısını arttırmış olur. Fakat beden olumlama ile kendini sevme davranışının obeziteye karşı alınan önlemlerin azalması da görülebilir. Veya yine, kişinin kendini sevmesi için aşırı egzersiz veya yeme bozukluğu göstermesine neden olabilir.Beden Nötrlüğü (Body Neutrality)

Bedeni kabul ederek fakat bunun yanında vücudun neler başarabileceğinin de farkında olarak uygulanan bir düşünce tarzıdır. Vücudun somut yönleri yerine vücudunun işlevlerine odaklanır. Birey vücudun görünüşünü eleştirmek veya sevmek yerine, vücudun ona kattıklarını bilir ve bedenine saygı duyar. Bedene karşı herhangi bir düşünce oluşmadığı için kaygı da azalmış olur. Vücudun kusurlarını ele almayan bir felsefedir. Yağdan kurtulma, daha iyi görünme gibi düşünceleri içinde barındırmaz. Fakat, doğuştan gelen ayrımcılık, sosyal engeller gibi sebepler ortadan kalkmadığı sürece beden tarafsızlığının tamamen uygulanamayacağı ve sadece bir ideoloji olduğu da bu konu ile ilgili düşünceler arasındadır.


Beden Olumlama ve Beden Nötrlüğü Nasıl Farklılık Gösterir?

Vücut nötrlüğü, vücudunuzun güzel olup olmadığını düşünmenizin önemli olmadığı inancına yönelir. Değeriniz vücudunuza bağlı olmadığı gibi mutluluğunuz da nasıl göründüğünüze bağlı değildir. Vücut olumlama ise ne olursa olsun güzel olduğunuzu söyler.
Comments


bottom of page